UAB „Ortmeta“, dirbanti antrinio plastiko perdirbimo tyrimų srityje, kartu su partneriais bei mokslininkais, turinčiais ilgametę mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) patirtį ir mokslines žinias žvejybos pramonės atliekų (tinklai, virvės) perdirbimo srityje, ėmėsi tirti šių atliekų, kaip antrinės žaliavos, kurią galima perdirbti, galimybes.

Įmonė siekia atrasti technologiją, kuri leistų atskirti impregnuojančias ir kitas medžiagas nuo polipropileno tokia dalimi, kuri leistų naudoti gautą medžiagą antrinio plastiko gamybai. Kartu su partneriais sėkmingai vykdome antrinės žaliavos priemaišų atskyrimo (žaliavos gryninimo)  tyrimus, kuriame žvejybos pramonės atliekų perdirbimo technologiją.

Artimiausiu metu planuojame atlikti pirmuosius išgrynintos medžiagos bandymus bei pagaminti jos pagrindu pirmuosius plastiko granulių pavyzdžius, taip pat planuojama vykdyti bandomąją galutinių produktų gamybą. Šių veiklų sėkmingas įvykdymas leis išspręsti iškilusius neapibrėžtumus ir sukurti žvejybos pramonės atliekų perdirbimo technologiją.

Esant galimybei perdirbti žvejybos pramonės atliekas (tinklus, virves), žvejai būtų suinteresuoti nusidėvėjusią įrangą pristatyti į perdirbimo įmones, o ne išmesti į jūrą. Perdirbant atliekas būtų saugoma aplinka, prisidedama prie gamtos išteklių saugojimo. Panaudojant sukurtą žvejybos pramonės atliekų perdirbimo technologiją taip pat būtų sukurtas pridėtinę vertę kuriantis produktas – plastikos granulės, kurių panaudojimo spektras labai platus.