Įmonė kuria naują technologiją, leisiančią mažinti jūrų ir vandenynų taršą bei kenksmingą poveikį vandens augalams ir gyvūnams

2017 m. kovo mėn. UAB „Ortmeta“ pasirašė finansavimo sutartį su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto finansavimo ES paramos lėšomis pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“. Projekto metu planuojama sukurti technologiją, kuri leistų panaudotas žvejybines atliekas (virves, tinklus, tralus) išvalyti nuo priemaišų ir kitų kenksmingų priedų, o išvalytą medžiagą naudoti plastiko granulių gamybai.

Projekto „Žvejybos pramonės atliekų (tinklai, virvės) perdirbimo technologijos sukūrimas“ tyrėjai kaip žaliavą analizuoja senus žvejybinius tinklus, virves, tralus, kurie paprastai yra laidojami jūroje, išmetami į sąvartyną, užkasami ar deginami, t.y. pakartotinai nepanaudojami ir neperdirbami.

Projekto tikslas – sukurti technologiją, kuri leistų panaudotas žvejybines atliekas išvalyti nuo priemaišų ir jas panaudoti plastiko granulių gamybai. Tikslui įgyvendinti planuojama vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, t.y. bandymų, pilotinės gamybos ir kitas veiklas.

Projekto rezultatais galima būtų vadinti ne tik naujo, pridėtinę vertę kuriančio produkto sukūrimą, bet ir aplinkosauginį projekto poveikį – sprendžiant vieną opiausių jūrų ir vandenynų taršos problemų, mažinant žalą vandens augalams ir gyvūnams.

Projektas vykdomas su partneriais UAB „Bateris“ ir UAB „Krisminda“. Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai. Projekto eigoje bus vykdomos MTEP veiklos, kurių įgyvendinimui būtina investicija virš 700 tūkst. Eur.

Projekto išlaidos iš dalies finansuojamos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, projekto Nr. J05-LVPA-K-01-0086.