Projektu siekiama aplinką (vandenį) teršiančią ir kenksmingus junginius išskiriančią žaliavą, panaudojant sukurtą technologiją, paversti produktu. Projekto aplinkosauginis poveikis akivaizdus – žvejybiniai tinklai, kaip teršalai, būtų apdorojami, išrasta technologija aktuali viso pasaulio šalių rinkoms.

Mūsų projekte dirbantys mokslininkai yra eksperimentavę su jų plovimu, priemaišų tirpinimu, cheminių priemonių naudojimu žvejybos pramonės atliekų švarinimo tikslais. Laboratorijoje, panaudojant chemines ir mechanines priemones tyrėjai yra atskyrę parafino ir vario junginius, juos nusodinę, taip pat dalinai atskyrę poliamidą nuo polipropileno.  Šių bandymų metu nustatyta, kad iškeltą tikslą pasiekti galima, tačiau būtina ieškoti būdų, kaip tai galima būtų padaryti pramoniniu būdu.

Todėl įmonės nusprendė investuoti į MTEP veiklas, siekiant atrasti optimaliausią perdirbimo procesą, lemiantį mažiausius kaštus ir laukiamą rezultatą – technologiją žvejybos pramonės atliekų perdirbimui į plastiko granules.

Technologijos naudojimas būtų itin patrauklus visų Pasaulio šalių,  kurios rūpinasi atliekų mažinimu ir tvarkymu, atliekas perdirbančioms įmonėms. Atsižvelgiant į tai, kad žaliavos kiekiai yra dideli, o perdirbimas padeda spręsti vieną opiausių problemų, minėtos technologijos sukūrimą galima būtų vadinti proveržio inovacija.